raport: rynek akcji przed wybiciem >>

Rynki akcji przed mocnym ruchem?

Światowe giełdy czekają na impuls

Rynki akcji sugerują „mocny ruch”.
Czy to będą spadki? Czy może jednak wzrosty?

Jakie jest prawdopodobieństwo odreagowania na giełdach USA w tym roku?

Na co stawiają zarządzający i "smart money"?

raport: rynek akcji przed wybiciem >>

Zmiany w polityce monetarnej, "lepkość inflacji", potencjalny scenariusz recesyjny - firmowy dwugłos DM BOŚ.

Grafika wspierana przez AI

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD
u niniejszego dostawcy.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Raport „Rynki akcji przed mocnym ruchem” został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w materiale, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy.


Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.